Những nội dung của Trần Bá Luận

Trần Bá Luận
Trần Bá Luận
Trần Bá Luận là chuyên gia trong lĩnh vực mối và kiểm soát côn trùng. Ông hiện là giám đốc công ty Hạnh Long, đồng thời sở hữu nhiều chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn trong lĩnh vực.
Scroll to Top